Hit (1595) KUR-1927

Nizamiye Medresesi (Konya)

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1903-05-21
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Konya Özellik : Selçuklu Dönemi Medresesi
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00
Nizamiye Medresesi (Konya)
Konya’nın Kürkçü Mahallesi’nde, İş Bankası’nın onbeş yirmi metre kadar doğusunda köşe başında idi.
III. Murad zamanındaki tahrir defterlerine göre, bu ilim müessesesi. Emir Nizameddin Ebi’l-Hasan Ali İbn-i il-Almis bin İdris tarafından 1237’de yaptırılmıştır.
Nizamiye Medresesi günümüze kadar ulaşamadığı için mimari özelliği de bilinmiyor.
Evliya Çelebi Konya’ya geldiği zaman medreselerin en meşhurunun Nizamiye Medresesi olduğunu yazar.
Nizamiye Medresesi kubbeli, kargir, gösterişli ve şark aleminde çok meşhur bir ilim yeri idi. Son zamanlara kadar ayakta kalan büyük kubbesiyle, kuzey ve batı yönündeki tak kapısı 1931 yılında yıkılmıştır.
Tak kapısının ve kitabesinin bazı kısımları ile bir kemeri Konya Müzesi’ndedir.
Eserin Keluk bin Abdullah tarafından yapıldığına dair medresenin batı tarafında bir kitabe vardı.
Konya Rehberi de bu medreseyi kıymetli eserler arasında göstermiştir.


Adres :
Web :