Hit (1758) KUR-1926

Seyfiyye Medresesi

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Konya Özellik : Selçuklu Dönemi Medresesi
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00
Seyfiyye Medresesi
Rektörlük’ün doğusunda, Çifte Merdiven Mahallesi’nde idi.
Sultan II. İzzeddin Keykavuz zamanında Celaleddin Karatay’ın küçük kardeşi Seyfeddin Karasungur tarafından yaptırılmış olduğu tahmin ediliyor.
bugün yerinde sadece bir kümbet kalmıştır. Hatta kümbetin yakınında bulunan bir bakkala, bu eser hakkında bilgi sorduğumda bana: “Abi herhalde Yunanlılar’dan kalmış bir esermiş” dediğine hayretle şahit olmuştum.
Karasungur’a ait bulunan bu türbenin etrafında vaktiyle bir takım hücrelerin bulunduğu bazı izlerden anlaşılmaktadır.
Adres :
Web :