Hit (1755) KUR-1922

Şeref Mesud Medresesi

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1903-05-23
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Konya Özellik : Selçuklu Dönemi Medresesi
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14
Şeref Mesud Medresesi
Bu medrese, Konya’nın Ak-Cami Mahalesi’nde idi.
1239 yılında Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında Şerefşah oğlu Mesud tarafından yaptırıldığı Uluırmak Ali Hoca Mahallesinde Hoca Ali Mescid cephesine yerleştirilen kitabeden anlaşılmaktadır. Bu kitabede medresenin bir parçası olarak yaptırılan hankahın fakih ve sofilere tahsis edildiği bildiriliyor. Bugün yeri dahi kaybolmuş bulunan medresenin mimari durumuna açıklamak çok zordur
Adres :
Web : , ,