Hit (1534) KUR-1918

İplikçi (Altun-Aba) Medresesi

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1903-04-14
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Konya Özellik : Selçuklu Medreseleri
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-06-14 Güncelleyen : /0000-00-00

İplikçi (Altun-Aba) Medresesi
Konya’da inşa edilen ilk medresenin Altun Aba Medresesi olduğu söylenir.

1200 yıllarında II. Rükneddin Süleyman Şah (1196-1204)’ın sipehsalarlarından Şemseddin Altun Aba tarafından yaptırılan medrese, vakfiyesinde görüleceği üzere mütevelli olarak “İplikçi oğlu”nun tayin edilmesinden dolayı, İplikçi Medresesi olarak şöhret yapmıştır.


Hz.Mevlana’ya giden ana caddede ve İplikçi Camiinin güney bitişiğinde yer olan Altun-Aba Medresesi, ortasında büyük bir kubbesi bulunan kapalı medrese tipinde idi.
Sultanü’l-ulema Bahaeddin Veled konya’yı teşrif ettiği zaman (1228), Konya’da Sultan sarayına misafir olmayı reddedip Altun-Aba Medresesi’ne inmiştir. bu hususta Eflaki şu bilgiyi verir: “sultan’ın niyeti Sultanü’l-ulemayı kendi sarayında ağırlamak ve onu orada misafir etmekti.

Mevlana Baha Veled kabul etmedi ve imamlara medrese, şeyhlere hankah, emirlere saray, tüccarlara han, başıboş gezenlere zaviyeler gariplere kervansaraylar münasipdir… buyurup Altun Aba Medresesi’ne indi.

Yine Eflaki, Konya’da o zamana kadar Altun-Aba Medresesi’nden başka bir medrese olmadığına da bildirir.
Altun-Aba Medresesi zengin vakıflara sahipti.
Medresenin banisi Şemseddin Altın-Aba devleti ele geçirip sultanlığını ilan etmeye çalışan Emir-i Mimar Sa’deddin Köpek tarafından öldürülmüştür.
İplikçi Medresesi’ne 1907 yılına kadar müderris tayini yapıldığı Şer’iyye Sicil kayıtlarıyla sabittir. Fakat ne zamana kadar tedrisata devam ettiği bilinmiyor. tekkeleri kapatan kanunun yürürlüğe girmesinden sonra (3 Mart 1924) tamamen kapatılmıştır.
İplikçi Medresesi’nden bugün sadece küçük bir kümbet mevcuttur.

Adres :
Web :