Hit (8912) K-96

Levamiul Ukul

Yazar Adı : Gümüşhanevi ( Ahmed Ziyaeddin ) İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-05-24 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-05-24

Levamiul Ukul

Gümüşhânevî tarafından yapılmıştır.

Eser beş cilttir.

Bu esere bakıldığında Gümüşhânevî’nin hadîs usûlü konusunda geniş bilgi sahibi olduğu hemen görülecektir.

Eserin birinci cildinde Mukaddimeden hemen sonra “Ehl-i Hadîsin Fazîleti”, “Hadîs Istılahları” (s. 7) ve “Râvînin Şartları” (s. 17-40) başlıkları yer almaktadır. Peşinden, kaynakları göstermede kullanılan rumuzlar açıklanmaktadır (s. 41). Bundan sonra ise Râmûz el-Ehâdîs’teki sıraya uygun olarak hadîslerin şerhi başlamaktadır.

Râmûz’un daha ikinci hadîsinde (Âcâlü’l-Behâyim hadîsi) İbnü’l-Cevzî’nin hadîs hakkında verdiği ‘uydurmadır’ hükmünün zikredildiğini görüyoruz. Levâmi‘de ise daha geniş bir hadîs kritiği yapılmıştır.

İşte Râmûz el-Ehâdîs’in en önemli yanlarından biri de tanınmış, tanınmamış 30’u aşkın hadîs koleksiyonunun bir taraması olmasıdır.

Ayrıca eser, bu hadîslerle ilgili kısa hadîs kritiği de içerir. Bu kritiklerin Râmûz Şerhi Levâmiu’l-‘Ukûl’de daha da genişletildiğini eklemeliyiz. Fakat eser, bu yönleriyle pek tanınmamıştır. 1

1-bk. Bağdâdî, Keşfü’z-Zunûn Zeyli-II, s. 415.


1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Levâmiu’l-‘Ukûl Şerhu Râmûzi’l-Ehâdis / Baskı Isim (AR) : / Ebat : standart / Yayın Evi : Dersaadet / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 1291 h. / Baskı Dili : / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...