Hit (3612) K-725

El Minhatül ilahiyye telhisu Tercemetit Tuhfetil İsna aşeriyye

Yazar Adı : Cemalüddin Mahmud Şükri b. Abdillah b. Mahmud el Alusi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-10 Güncelleyen : /0000-00-00

El-Minhatül-ilâhiyye telhîsu Tercemetit-Tuhfetil-İsnâ 'aşeriyye

Abdülazîz ed-Dihlevinin aslı Farsça olan Tuhfe-i işnâ aşeriyye'sini Gulâm Muhammed Muhyiddin b. Ömer Arapça'ya çevirmiş, Âlûsî de Arapça tercümeyi ihtisar ederek bu eserini meydana getirmiştir.

Eser Muhibbüddin el-Hatîb'in tahkikiyle neşre­dilmiştir (Kahire 1373).

<
...