Hit (3329) K-719

İthafül Emcad fi ma Yesıhhu bihil İstişhad

Yazar Adı : Cemalüddin Mahmud Şükri b. Abdillah b. Mahmud el Alusi İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

İthâfül-emcâd fî-mâ yesıhhu bihi'l-istişhâd

Arap ede­biyatına dairdir.

Adnan Abdurrahman ed-Dûrî tarafından tahkik edi­lerek Bağdat'ta yayımlanmıştır (1982).

...