Hit (4009) K-658

Minehur Ravzil Ezher fi Şerhil Fıkhil Ekber

Yazar Adı : Ali el Kari ( Nuruddin Ali b. Sultan el Herevi ) İlim Dalı : Akaid
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

Minehu'r-ravzi'l-ezher fi şerhi'l-Fıkhi'l-ekber

Ebû Hanî­fe'nin el-Fıkhül Ekber adlı eserinin şer­hidir

(İstanbul 1303; Delhi 1890; Kahire 1323, 1327).

Bu eser Yunus Vehbi Yavuz tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiş­tir

(Fıkhı Ekber, Aliyyü'l-Kari Şerhi, İs­tanbul 1979).

...