Hit (3077) K-410

Şerhul Hamase

Yazar Adı : Alem eş Şentemeri Yusuf b. Süleyman en Nahvi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-12 Güncelleyen : /0000-00-00

Şerhul Hamase.

Yâküt, İbn Hallikân, Safedî ve Kâ­tip Çelebi'nin ifadelerine göre, Ebû Temmâm'ın el-Hamase'sindeki şiirlerin ge­niş bir şerhinden ibaret olan eserde şa­irler alfabetik bir sırayla ele alınmıştır.

<
...