Hit (3817) K-377

en Nüzhetus Safiye fi Tercemetis Suhbetis Safiye

Yazar Adı : Ahmet Remzi Akyürek İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-10

en Nüzhetus Safiye fi Tercemetis Suhbetis Safiye

Trabzon­lu Köseç Ahmed Dede'nin er-Risâletü'l-behiyye fî tarîkati'l-Mevleviyye adlı Arapça eserine Şeyh Galib'in yine Arap­ça olarak yazdığı haşiyenin tercümesi­dir.

26 Nisan 1942'de tamamlanan bu eser de İbrahim Kutluk tarafından ya­yımlanmıştır

("Şeyh Galib ve as-Sohbet üs-sâfiyye", TDED, IH/1-2 119481, s. 21-47).

...