Hit (3795) K-376

Zaviyei Fukara

Yazar Adı : Ahmet Remzi Akyürek İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Yazma
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-10 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-10

Zaviyei Fukara

Trabzonlu Köseç Ahmed Dede'nin er-Risaletül behiyye fi tarikatil Mevleviyyeadlı Arapça eserinin tercümesidir (nşr. İbrahim Kutluk, "Mevle­vîliğe Dair İki Eser", TDED, 11/3-4 [1948], s. 291-300).

<
...