Hit (3872) K-260

Ravzatül Vasılin

Yazar Adı : Ahmed Şemseddin İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-07 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-12

Ravzatül Vasılin

Allah'ın birliği ve mahlûkatı yaratması ile ilgili bölü­mün ardından tevhid hakkında çeşitli sorular sorulmuş ve cevaplar verilmiş­tir.

"Fî beyânı ta'bîrâti'l-vâkıât" adını ta­şıyan bölümde ise rüya tabiri ile ilgili meseleler üzerinde durulmuştur.

Hâtı­rat ve ilhâmata dair olan eserin son bö­lümü yine soru-cevap şeklinde tertip edilmiştir .(Süleymaniye Ktp., Hacı Mah­mud Efendi, nr. 2628, 2645/ I ; İÜ Ktp., TY, nr. 9774/4, 317/1).

...