Hit (3557) K-236

Fethi Celili Kostantiniyye

Yazar Adı : Ahmed Muhtar Paşa Ferik İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Feth-i Celîl-i Kostantiniyye

adlı eserinin ilk cildinin sonunda( Is. 310-311), o tarihe kadar ya­yımlanmış yirmi üç eseri ile gazetelerde çıkmış önemli makalelerinin bir liste­si verilmiştir.

Bunlar arasında "Osman­lılarda Askerlik", "Eski Osmanlı Silâhla­rı", "Eski Osmanlılarda Top Dökmek Sanatı gibi Türk harp tarihi bakımından dikkati çeken yazılar vardır.

Yine bu lis­tede basıma hazır olanlarla tamamlan­mak üzere olan toplam on iki eserinin adı da bulunmaktadır.

Burada, arasın­da daha sonra basıldığı tesbit edilenle­rin dışında, Viyana Önünde Osmanlı­lar, resimli ve haritalı olarak hazırlanan üç ciltlik Devlet-i Osmâniyye Târîh-i Askeriyyesi, Asya-yı Osmânîde Bir Cevelân isimli resimli seyahatname.

Şenlik Fişenkçiliği, Envâr-ı Hidâyet veyâhud Ondokuzuncu Asr-ı Milâdî Nihayetinde Âlem-i İslâmiyyet adlı önemli eserler zikredilmiştir.

<
...