Hit (3420) K-218

Mehasini Ahlak

Yazar Adı : Ahmed Muhtar Efendi Giritli İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehasini Ahlak

İbnü'l-Arabrnin Fahreddin er-Râziye yazdığı risalenin (Keşfü'z-zunûn, I, 875) tercümesidir (İstanbul 1314).

...