Hit (1609) K-1476

Reful Yedeyn fis Salat

Yazar Adı : Buhari, Muhammed b. İsmail İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-05-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Ref’u’l-yedeyn fi’s-salât

Namazda rükûa varırken ve rükûdan kalkarken tekbir almanın sünnet olduğuna dair olan eser, Urduca tercümesiyle birlikte Kalküta’da (1256), Tenvîrü’l-’ayneyn bi-ref’i’l-yedeyn fi’s-salât adıyla Delhi’de (1299), Hayrü’l-kelâm fi’l-kırâ’ati halfe’l-imâm ile birlikte Kahire’de (1320) ve Ahmed eş-Şerîf tarafından Kurratü’l-’ayneyn biref’i’l-yedeyn fi’s-salât adıyla Küveyt’te (1983) basılmıştır.

...