Hit (3481) K-145

Feraidül leal fi Mecmail emsal

Yazar Adı : Ahdeb , İbrahim b. Ali et Trablusi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Ferâidü'l-leâl fî(nazmı) Mecma'i'l-emsâl.

Ahdeb bu eserinde, Meydâninin Mecma'u'l-emşâl adlı ese­rindeki darbımeselleri altı bin beyit ha­linde nazmederek bunların ilk defa kim tarafından söylendiğini ve ne anlama geldiklerini açıklamıştır.

Eser iki cilt ha­linde basılmıştır (Beyrut 1312)

<
...