Hit (4348) K-141

Ed Dürretül Beyza Fi Ahsenil Fünun Vel Eşya

Yazar Adı : Ahdari, Abdurrahman b. Seyyidi Muhammed es Sagir el Bentiyusi İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-28 Güncelleyen : /0000-00-00

ed-Dürretü'l-beyzâ' fî ahseni'l-fünûn ve'l-eş-yâ '

Hesap ilmi ve ferâize dair bir man­zumedir.

Muhammed b. İbrahim Fetâte'nin şerhi ile birlikte basılmıştır (Kahi­re 1309),

...