Hit (1643) K-1409

Risale fi iktidail Hanefi biş Şafii fis Salat

Yazar Adı : İbn Ebul İz İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2015-04-23 Güncelleyen : /0000-00-00
Risâle fî iktidâ’i’l-Hanefî bi’ş-Şâfi’î fi’s-Salât

Muhalif mezhepte olan bir imama uymanın ve cuma namazından sonra kılınan dört rek‘atın hükmü gibi konuları ihtiva eden risâlenin Tıtvân Kütüphanesi’nde bulunan nüshasının bir mikrofilminin Medine’de Şeyh Hammâd el-Ensârî Kütüphanesi’nde (nr. 280) mevcut olduğu belirtilmektedir (Şerhu’l-’Akideti’t-Tahâviyye, neşredenlerin girişi, I, 82). Kaynaklarda müellifin en-Nûrü’l-lâmi’ fî mâ yu’melü bihî fi’l-câmi’ adlı bir eseri daha zikredilmektedir.
...