Hit (4979) K-123

Haşiyetü Ada­lı alel İmtihan

Yazar Adı : Adalı Şeyh Mustafa Kuşadalı Hamza Oğlu Mustafa İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-06-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Hâşiyetü Ada­lı 'ale'l-İmtihân.

Arap grameri ile ilgili olan bu eser de Birgivî'nin İmtihânü'l-ezkiyâ adlı kitabının hâşiyesidir (İs­tanbul 1260, 1270).

İmühânul ezkiyâ' ise İbn Hâcib'in meşhur gramer kitabı el-Kafiye'nin. Kâdî Beyzâvî tarafından Lübbü'l-elbâb adıyla yapılan muhtasa­rının şerhidir.

Türk Ansiklopedisi'nde Adalı'nın Lübbü'l-elbâb'a da bir şerh yazdığı kaydedilmekte ise de doğru de­ğildir.
...