Hit (1975) D-666

Kür - Şad

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü :
Ekleyen : /2014-05-14 Güncelleyen : /0000-00-00
Kür - Şad (03.04.-03.11.1947)

1944-1945 “Irkçılık-Turancılık” kâbusunun ardından Ankara'da çıkarılan aylık “Türkçü dergi”. Nisan-Kasım 1947 arasında beş sayısı yayımlanabildi.
21x29 sm. boyutlu olan derginin kapağında “Dönersek kahbeyiz millet yolunda bir azimetten" söylemi altında renkli logo, onun altındaki boşlukta Türkçülükle ilgi bir resim veya içindekiler dizimi, sayı bildirimi, yayınlanış tarihi, ve fiyatı bulunuyordu. Derginin fiyatı 25 kuruştu.
Sahibi ve yazı işleri müdürü Karamağaralı Halûk Opan olan Kür - Şadın yazarları arasında Atsız, Hüseyin Nâmık Orkun, Ârif Nihat Asya, Nejdet Sançar, Fethi Tevetoğlu, Çivicioğlu Ârif (Hikmet Tanyu), Mustafa Aydınoğlu (M. Zeki Sofuoğlu), Ağaoğlu Samet, Mehmet Altunbay, Fazıl Bayraktar, Bahadır Dülger, Karamağaralı Halûk, Hocaoğlu Selâhattin Ertürk, Osman Attilâ, Ahmet Ellezoğlu, Abdullah Savaşoğlu (Savaşçı), Mehmet Balkan, Orhan Gökova, Gülahmedoğlu Azmi (Güleç), Osman Attilâ, vb. bulunmakta idi.
Güçsüz malî imkânlarla çıkarılan dergi, biri iki sayı bir arada (4-5. sayı) olmak üzere beş sayı çıkarılabildi. Önemi, 1944-1947 Türkçülük dâvâsındaki bazı savunmalardan ilk kez parçalar sunması idi.
Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 03.04.1947
Yayın Bitiş Tarihi : 03.11.1947
Yayın Sayı Adedi : 5