Hit (638) Y-753

Makbule Muharremova

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Azerbaycan D.Tarihi : 1964
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dil Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce, Rusça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Abdurrahim Aydın/2008-01-19 Güncelleyen : /0000-00-00

Makbule Muharremova ;

Dilbilimcisidir.
Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Rus ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (1984) mezunudur.
1986-90 arası Azerbaycan Devlet Üniversitesinde Batı Avrupa, Amerika ve Avustralya edebiyattan hakkında araştırmalarda bulundu.
Doktorasını Baku Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Bati Avrupa Amerika ve Avustralya Ülkeleri Edebiyatları Bölümünde (1990) tamamladı.
Baku İlimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü Dünya Halkları Edebiyatı Bölümünden doktor unvanını 1998'de aldı.
1985-94 arasında Azerbaycan Polis Akademisinde öğretim üyeliği yaptı.
1994-98 yıllan arası Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Rusça ve İngilizce tercümanı olarak, 1998-2001 arası Tefekkür Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
1998'de dilbilim alanında doçent unvanı aldı.
2001-04 arası Baku Tefekkür Üniversitesi Dil ve Edebiyat Fakültesinde, 2004'ten itibaren Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde doçent öğretim üyesi olarak çalıştı.
Rus ve dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından Tolstoy ve Puşküıln eserleri hakkında karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yaptı ve konferanslar verdi.
İngiliz ve dünya edebiyatının önde gelen isimlerinden Byron ve Bernard Shaw'un tiyatroları ile ilgili incelemeler, 19. yüzyıl Amerikan edebiyatındaki kısa öyküler üzerine çalışmalar, Köroğlu ve Mevlâna ile ilgili Rus edebiyatında etki araştırmaları, Rusça’nın Azerbaycan diline etkilerinin karşılaştırmalı çalışmaları, Sibirya Türklerinin etnik tarihine dair araştırma çalışmaları yaptı.
Otuz kadar bilimsel makalesi çeşitli sempozyum kitaplarında yayımlandı.

Eserleri :

•Bir Daha Tolstoy Hakkında (2000, Baku-Rusca)