Hit (553) Y-4679

İbnül Hümam - Muhammed b. Abdulvahid b. Abdulhamid

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Sivas D.Tarihi : 1388
Ö.Yeri : Mısır Ö.Tarihi :
Görevi : Kelâmcı Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-10 Güncelleyen : /2016-05-02

İbnü’l-Hümâm (ö. 861/1456)
Muhammed b. Abdulvâhid b. Abdulhamid b. Mes’ûd Kemâluddin İbnul-Humâm es-Sivâsî

790/1388 yılında Sivas’ta doğmuştur.
Fatih devrinin Türk kelâmcılarından olan İbnul-Humâm, Mısır’da öğrenim görmüştür.
Uzun süre Kahire ve Iskenderiyye’de kadılık görevi yapmıştır.
Hayatının sonlarına doğru kadılık görevini bırakarak, Mansuriyye ve Eşrefiyye medreselerinde ders vermiştir.
861/1456 yılında Mısır’da vefat etmiştir.

Eserleri:
el-Musâyera fi’l-Akâidi’l-Münciye fi’l-Ahire
İbnüİ-Humâm, el-Gazzâlî’nin er-Risâletü’l-Kudsiyye isimli eserini okuturken, öğrencilerinden bazıları, kendisinden bu risaleyi ihtisar etmesini istemişler. Bu ihtisarı yaparken, metnin aslına birçok ilâve eklemek ihtiyacını hisetmiş, bu şekilde yeni bir kitap meydana gelmiştir.
Asıl metnin tertibini takip ettiğinden, bu yeni oluşan kitaba “beraber gitmek” anlamına gelen Musâyera ismini vermiştir.
Eser dört bölüm ve hatimeden oluşmaktadır.
Birinci bölümde, Allah’ın zatından; ikinci bölümde, Allah’ın sıfatlarından; üçüncü bölümde, Allah’ın fiillerinden; dördüncü bölümde, sem’iyyattan (ahiret vb.); hatimede ise iman ve İslâm konularından bahsetmiştir.

Kelâm İlmindeki Yeri:
Çeşitli ilim sahalarında kendini yetiştirmiş olan İbnuİ-Humâm, özellikle fıkıh ve kelâm sahalarında meşhur olmuştur. İbnul-Humâm, el-Musâyera'yı sonraki kelâmcıların metotlarını uygun olarak kaleme almıştır.

Hakkında Yapılan Çalışmalar:
•Emrullah Fatiş, İbnü’l-Hümâm’ın el-Müsayere Adlı Eserindeki Bi’setul-Enbiyâ ve Sem’iyyât Bahislerinin Gazzali ile Mukayesesi”, (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniv. Sos. Bil. Ens., 1992.
•Halil Taşpınar, Kemalettin İbn-i Hümâm’a Göre Allah Te- âlâ’nın Sıfatlan Gazzali’nin Bu Husustaki Görüşleri İle Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniv. Sos. Bil. Ens., 1992.
•Mustafa Yalçınkaya, İbn-i Hümâm’m Musayere Adlı Eserindeki İman ve İslam İle ilgili Konuların İmam-ı Gazali ile Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniv. Sos. Bil. Ens., 1993.
•Ahmet Akgüç, Kemâledditı Ibnü’l-Hümâm’a Göre Yüce Allah’ın Fiilleri ve Gazzali’nin Bu Husustaki Görüşleriyle Karşılaştırılması, (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniv. Sos. Bil. Ens., 1994.
•Kamil Güneş, İbnü’l-Hümam’m Kader Anlayışı, (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniv. Sos. Bil. Ens., 1993.
•Abdullah Tırabzon, Kemaleddin Îbnü’l-Hümam ve Kelâm İlmindeki Yeri, (Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniv. Sos. Bil. Ens., 1997.
•Ahmet Arıkan, Kemaleddin bin Hümâm’m Sıfat Görüşü, (Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniv. Sos. Bil. Ens., 1996.

Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort