Hit (2195) Y-4592

Mahmut Bilge

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Cizre D.Tarihi : 1904
Ö.Yeri : Cizre Ö.Tarihi :
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : Akaid
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-08-16 Güncelleyen : /0000-00-00
Mahmut Bilge
Mahmut Bilge 1904’te Cizre’de dünyaya geldi. Bilge ailesi bireyleri arasında alim, müderris ve-müftüler bulunmakta idi.
ilmi bir havanın teneffüs edildiği bir ailede doğmuş olmanın bir sonucu olarak ailenin geleneğine uyup ilmiye sınıfına dahil olmuş.
Babası müderris Abdurrahman Efendi’den dini ilimleri okumuştur.
Özellikle Arabi ve Farisi tahsilini babasından görmüş ve 1922 yılında babası Abdurrahman Efendi’den icazet almış.
İlkokulu, 1919 yılında Cizre’de pekiyi derece ile tamamlamış.
Ortaokulu, 1961 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi’nin orta kısmını tamamlamış.
1963yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi’nden pekiyi derece ile mezun olmuş.
1962 yılında Hac’ca gitmiştir.
Uzun süren memuriyet hayatında:
On yıl kadar ilkokul öğretmenliği,Bir yıl kadar Belediye Başkatipliği ve Muhasebeciliği,
On iki yıl kadar Nüfus memurluğu, (1934 yılından 1946 yılına kadar altı yıl Nusaybin, üçer yılda Kızıltepe ve Cizre’de, 1946 yılın-dan 1948 yılına kadar da Mardin’de Nüfus Başkatipliği) yapmıştır.

1948 yılından itibaren Cizre, Birecik ve Silopi’de yirmi üç yıl müftü olarak görev yapmıştır.
Mahmut Bilge, 5.4.1974 yılında Cizre’de vefat etmiş ve aile mezarlığına defnedilmiştir.

Eserleri:
Mahmut Bilge hayattayken eserlerinden üç tanesini bastırmıştır. Bunlar:
1-AyRisalesi, Ankara: 1963.
2-ResulüEkrem Muhammed Mustafa’nın Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Ankara: 1965.
3-Nuh(A.S.) ve Tufan, Ankara: 1965.
Basılı olan eserlerinden Ay Risalesi’nde dile getirdiği düşüncelerinden dolayı “Cizre Müftüsü İnsanların Aya Gitmeleri An Meselesi Diyor” başlığı altında Hürriyet Gazetesinin 21 Mayıs 1961 yılındaki nüshasında haber olmasından dolayı önemli tepkiler almıştır. Geleneksel halk inançlarına göre aya gitmenin mümkün olamayacağı gibi güçlü bir inanç yaygınken Mahmut Bilge bu inancın Kuran’a aykırı olduğunu ve bilakis Kuran’da dahi aya gidilebileceğini delilleriyle anlatıyor. Bunun üzerine birçok müftüden kendisini destekler mektuplar alıyor.
Rasuli Ekrem Muhammed Mustafa’nın Nüfus Hüviyet Cüzdanı adlı eserinde ise, uzun süre nüfus memurluğu yaptığı için Hazreti Muhammet için de bir nüfus cüzdanı hazırlamaya karar verir. Bu eser Hazreti Muhammet’in soy kütüğü mesabesindedir.
Nuh Tufanı isimli esere gelince, Cizre’nin Hazreti Nuh’un tufanı ve tufandan sonra gemisinin Cizre’ye yani Cudi Dağında durduğu ve izlerinin ise hâlâ var olduğunu ispat etmeye çalışmaktadır.