Hit (856) Y-3412

Murat Ergin

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Mezhepler Tarihçisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Murat Ergin

Öğretim Görevlisi

Eğitim

Lisans: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1993).

Y.Lisans: “Said Nursi’nin Felsefeye Bakışı,” HRÜ İlahiyat Fakültesi (1995).

Doktora: “Siyasi ve İtikadi Mezheplerin Doğuşunda Kabile Asabiyeti’nin Rolü,” HRÜ İlahiyat Fakültesi (2000).

ESERLERİ

Kitap

· İtikadi ve Siyasi İslam Mezhepleri Tarihi, (Gaziaantep, 1996).

· Nurculuk Gerçeği, (İstanbul, 2002).

· Ulusal Hakemsiz Dergilerde Makale

· “Asabiyet Kavramının Tarihi Gelişimi ve Günümüze Yansımaları” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2003).

· “Said Nursi’nin Felsefe’ye Bakışı,” Köprü, (2004).

open