Hit (817) Y-2414

Mehmet Yılmaz

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1963
Görevi : Editör Uzm.Alanı : Çeviri,Gazeteci, yazar
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Yılmaz
İstanbul'da doğdu.
Ortaokul Yılları'nda kendini Fatih Akıncıları (Ak-Lis) içinde buldu (1975-77).
Özel Fatih Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra (1980)
Yıldız Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne kaydoldu (1981).
Sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakultesi (1982).
Tanıştığı Ahmet Sarıoğlu Düşünsel Gelişimi'nde belirleyici oldu.(1982)
Çeviri ve Te'lif Çalışmaları'na imza attı.
Hadis Bölümü'nde Master'a başladı.(1990)
Kitap Dergisi Editörü'dür.(1994-95)
Yarın Dergisi Genel yayın Yönetmenliği, Kitap Postası Editörlüğü yapıyor.(2006)


Eserleri:


Çeviri:

  • Ümdetü’l-Ahkam’ı Kelimu’t-Tayyib’i
  • Fıkhu’s-Sünne Tercümesi
  • Hadisin Temel Meseleleri
  • Evrensel Kurtuluş