Hit (1205) Y-1565

Sultan II. Osman

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1604
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1622
Görevi : Padişah Uzm.Alanı : Şiir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Sultan II. Osman
Şiirlerinde Farisî mahlasım kullandı.
Genç Osman diye de tanındı.
Sultan I. Ahmed'in oğludur.
On dört yaşındayken tahta geçti.
Şairliğinin yanı sıra hat sanatıyla da ilgilendi.
Sekseni aşkın şiiri mevcuttur. Bir Divan'ı vardır.
"Her divan edebiyatı şairinde olduğu gibi Farisî'de de deyimlere rastlanmaktadır. Farisi'nin başarılı olduğu yön dilinin sade oluşudur.
Devrine göre sadelik gösteren şiirlerde ikili terkipler az olmakla beraber, üçüzlü, dördüzlü terkipler yok denecek kadar azdır." (Coşkun Ak)

SULTAN II. OSMAN
(Fârisî) GAZEL
Bana ol dilber-i şîrin bakıcak mestâne Müjesi tîri geçer sineden işler câne
Kaçan ol kaamet-i mevzun hıram itse olur Nice bin âşık-ı şeydâsı ana pervane
Vuslatım itse imaret bu gönül şehrini kira Gam-ı hicrimle güzel milk-i dilüm vîrâne
Râzumı saklayayım diyü çalıştım âhir Keşfi-i râz itdü gözüm yaşı beni yârâne
Fârisî alamı bir buse ruhundan cana Bu heves olmaya yâ Râb dilerem efsâne