Hit (773) Y-1023

Mehmet Naci Önal

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Erzurum D.Tarihi : 1961
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-01-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Naci Önal
İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı.
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.
1990'da Karadeniz Teknik Üniversitesinde Türk Dili okutmanı olarak çalışmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca Bükreş Üniversitesi Türkoloji Bölümüne okutman olarak (1992-95) gönderildi.
Bu üniversitenin Türk Araştırmaları Merkezinde doktora çalışmasını yürüttü. Dobruca Bölgesindeki Türkler üzerine yaptığı tarih araştırması ile doktor (1995) unvanı aldı.
Romanya'dan döndükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılında Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne geçti.
Aynı üniversitede yardımcı doçent olarak görev yaptı.
Tarih ve halkbilimi araştırma-inceleme yazıları ile diğer makalelerini, 1994'ten itibaren Türk Dünyası Araştırmaları, Renkler, Türk Kültürü, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Folklor / Edebiyat, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Türk Dünyası Dil Edebiyat Dergisi, Bilig, Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Millî Folklor, Karadeniz, Dergâh, Trabzon Türk Ocağı Bülteni, Türk Edebiyatı dergilerinde yayımladı.
Çeşitli sempozyum ve bilimsel toplantılarda bildiriler sundu, konferanslar verdi.

ESERLERİ

Araştırma:

  • Din Folklorul Turcilor Dobrogeni,
  • Editura Kriterion (doktora tezinin Romencesi, 1997),
  • Dobruca Türkleri (1998),
  • Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri (1998),
  • Muğla Efsane­leri (2003).