Hit (7064) M-2064

Hilafetin Kureyşiliği Makalesinde Öne Sürülen İddialar ve İlmi Değerleri

Yazar Adı : İlim Dalı : Kelam
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Makale Eleştirisi
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-11-22 Güncelleyen : /0000-00-00

İslam'da İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşiliği, M. Said Hatiboğlu Bey’in, Makalesinde Öne Sürülen İddialar ve İlmi Değerleri


Makale Metni Ekteki Dosyadadır.

Ehl-i Sünnet halifenin kureyşli olması şartı hakkında ittifak halindedir. Dört hak fıkıh mezhebi imamları ve müctehîdleri, selef uleması, maturidi ve es'ari uleması Kureysiiik şartının halifede aranması gereken şartlardan olduğunda hemfikirdirler. Bu ana çerçevedeki ittifakın yanında selef sonrası dönemde ehl-i sünnete mensup bazı ulema kureysiiik şartının kemal şartımı sıhhat şartımı olduğunu tartışmışlardır. Ama hiçbiri konu ile ilgili hadisleri inkar cihetine ya da kureysiiik şartının koşulmasının kavmiyettçilik olacağına kail olmamışlardır. Kureysiiik şartını kavmiyetçilik olarak değerlendirenlerin görüşlerine delil olarak öne sürdükleri görüşlerin çoğunu M. Said Hatiboğlu bey çalışmasında kullandığından, biz de o delilleri yeri geldikçe madde madde eleştirdik. Ve neticelendirdik. İddia şeklinde alıntılayacağımız demlendirmeler ve verilen sayfalar Ankara İlahiyat Fakültesi Dergisi'nden alıntılanmıştır. Sayfa numaraları da yine aynı dergiye aittir.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :