Hit (3395) M-1779

Emeviler Döneminde ve Abbasilerin İlk Dönemlerinde İran Horasan ve Maveraünnehirdeki Mezhebi

Yazar Adı : İlim Dalı : Mezhepler Tarihi
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Emeviler Döneminde ve Abbasilerin İlk Dönemlerinde İran, Horasan ve Mâverâünnehir’deki Mezhebi ve Milliyetçi Hareketler (Farhad Daftary)

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Bu makale, Fatımi Halifeliği öncesinde ve kuruluş döneminde Davet sisteminin yapısını ve faaliyetlerini incelemektedir. İlk İsmaili Davet, Abbasiler döneminde halk arasında hoşnut olmayan grupların bulunmasından yararlandı. Bu grupların sadakatini elde etmek ise, Fatımi Halifeliğinin nihai kuruluşunu kolaylaştırdı. Bu Davetin yapısı, Fatımi saltanatı sırasında arıtılmaya ve genişletilmeye devam etti. Fatımi Devletinde Davet, inançlarını yaymak ve ideolojik gelişmeler çerçevesinde açıklamak için ölçüsüz özgürlükten yana oldu. Fakat Fatımilerin hoşgörü politikaları ve din özgürlüğü, İsmaililiğin Kuzey Afrika varlığı içinde kökleşmesini engelledi. Fatımi saltanatı döneminde Davet, azınlığın inancı olarak kaldı. Tuhaf ama, Fatımi devletinin dışında Davet, Asya’nın bir tarafından öbür tarafına kırsal alanlarda, büyük İsmaili toplulukları oluşturmada daha başarılıydı. Fatimi hanedanlığının düşmesinden sonra, İsmaililiğin, Fatımi bölgesi dışında hayatiyetini sürdürmesine izin veren işte bu istikrardı.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :