Hit (4107) M-16

Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi

Yazar Adı : İlim Dalı : Sözlük
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-07-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi

İhsan Işık. geniş oylumlu Türkiye Yazarlar Ansiklopedisinde 3218 şair ve yazanınızı çeşitli yönleriyle, doğum ve ölüm tarihleri, yapıtları, öğrenimleri ile tanıtmaktadır, önsözünde belirtildiğine göre, 1990 yılında, uzun bir çalışma ürünü olarak Yazarlar Sözlüğü yayımlamıştır. 1990 yılına kadar hiçbir kaynakta bilgi bulunmayan 1760 yazarımızı tanıttığı anlaşılmaktadır. Bundan sonraki yıllarda da birçok şair ve yazarla mektuplaşarak bugün elimizde bulunan kitabı ortaya koymuştur. Bu son dönemde 3000 kadar yazarımızla mektuplaşarak çalışmasını sürdürdüğünü önsözde belirtmektedir. Bu büyük ansiklopedi 2000 yılı sonuna kadar olan bilgileri içermekte ve 1500 kadar yazar hakkında ilk kep burada bilgi verildiğine de değinmiş mevcut kaynaklarda yalnızca edebiyatçılarla ilgili bilgiler bulunduğuna değinen ihsan İşık, bu yapıtında tarih, felsefe, sosyoloji, din. Folklor, siyaset ve iktisat gibi alanlarda kitaplar yayımlayan yazarları da tanıtmaya yönelmiş ve tanıtmıştır. Böylece, gelecek kuşaklara tanıtıcı bir kitap bırakma düşüncesini de gerçekleştirmiş olmaktadır.
Kitapta, yazarların doğum ve ölüm tarihleri, Öğretim gördükleri kurumlar, yaşadığı dönemdeki görev yerleri, yapıtları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca, yeterli olmamakla birlikte, yazar hakkında başvuru kaynaklan da gösterilmiştir. Kitapta, çok eski yıllarda yaşamış olanlar ile ilgili bilgiler yoktur; daha doğrusu o kadar eskiye gidilmemiştir. "Ancak, öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak Türk edebiyatının önceki yüzyıllardaki en ünlü temsilcileri (Fuzulî, Nedim, Şeyh Galip, Yunus Emre, Karacaoğlan, Ziya Paşa ^^•eklenmiştir. Işık, yurtdışında yaşayan bazı yazarları kitabına almıştır; ama, bunun bütünlük göstermediğini belirtmek isterim. Önsözde, eksiklerin bulunduğuna değinmiş ve öykülerini yazdığı halde kitapları çıkmamış birçok yazan kitabına aldığını yazmıştır. Bu arada, ulaşamadığı bazı yazarların da kitapta yer alamadığını açıklamıştır.
Kitabın sonuna alfabetik bir dizin konulduğu gibi bilim-sanat ve edebiyat ödülleri ve bunlan kazananların adlannı içeren bir bölüm (s. 1047-1092) konulmuş; ayrıca kaynakça eklenmiştir. Önsözde, "edebiyat ve düşünce hayatımıza büyük hizmetlerde bulunmuş yazarlarımızın anma günlerine yardımca olsun diye kitabın sonuna ayn ayn "Doğum günleri" ve "Ölüm günleri" diye ardarda iki bölüm konulmuştur" deniyorsa da ben bunlan göremedim.
Kitabı baştan sona gözden geçirdim ve bazı bölümleri de okudum, irdeledim. Kitapta bazı noksanlıklar gördüm. Bunları bundan sonraki çalışmalarda yararlı olur düşüncesiyle burada belirtmek istiyorum.
Kitapta yer alması gereken yazarlardan olup da yer almayanları belirtmek istiyorum önce:
1. Edebiyatçı olanlar: Ali Himmetgil, Ceylan Koryü-rek, Adip Köncl. Cemalettin Aykın, Enver Tuncalp, Aydilge Sarp, Nermin Pura, Zehra Ünüvar,
2. Edebiyatçı olmayanlar: Nihat Erim, Turan Güneş, Cemal Yıldınm, Hurşit Güneş* Nazif Oker. Prof. Sadun Aren, Tank Sesyılmaz, İhsan Akay^Alim Şerif Onaran, Cahit Kayra, Mehmet Güntürkün, Fahir Annaoğlu, Nejat Birdo-ğan, Ertuğrul Ergin, Melahat özgü, Jale İnan, Ali Arslanoğ-lu, Nureddin Hazar, Prof. Dr. Bedii Feyzioğlu, Dr. Turgut Oraay, Ahmet Vehbi Belgil, Kemal Kurdaş, Prof. Mazhar Hiçşaşmaz, Kemal Karal, Prof. Dr. İsmail Çeşitli.
1. Doğum tarihleri:
Doğum tarihleri yazılmayanlar: Yusuf Erbay, Vecihe Hatipoğlu, Avni Givda, Leyla Navaro, Elisabeth Özdalga, Hayreddin Sağbaş, Yıldız Sertel, Oral Çalışlar, Suna Kili.
2. Başka Bilgiler: Bazı bilgi hataları vardır kitapta. Bunlara da değinmek istiyorum:
Cemal Yeşil'in Rubailer II (1979) adlı kitabı anılmamış.
Uyguner. Ortaokulu İzmit'te okuduğuna değinilmemiş.
Ragıp Duran hakkında yeterli bilgi verilmemiş.
Memduh Şevket Esendal konusunda yanlış bilgiler var; sözgelimi, düzenli eğitim görmediği yazılı; oysa Edime İdadisi (Lisesi) mezunu ve bir ara Mülkiye'ye devam etmiştir. Baku, Tahran (1925–1930), Kabil (11 Haziran 1933-31 Ekim 1941) Büyükelçilikleri görevlerinde bulunmuş olup Moskova Büyükelçiliği yoktur.
Abdülkadir Duru'nun 48 kitabından söz edildi ise de hiçbirinin adına yer verilmemiştir.
Mehmet Salihoğlu bildiğim kadanyla, müsteşarlık yapmamıştır.
Sadrettin Yüksel hakkında hiçbir bilgi yok.
Unsal Yaltınk SBF 1956 mezunudur.
Cezmi Ertürk hangi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunudur; öyle bir fakülte bilmiyorum, Ankara mı, İstanbul mu Siyasal Bilgiler Fakültesi.
Ali Muzaffer Göker, 1890 doğumlu ise 1990 yıllannda nasıl Ankara SBF'den mezun olabilir; Ankara SBF mezun-lan ile ilgili kitaplarda adı da anılmıyor..
Hatalı gördüklerim için affola. ihsan Işık büyük bir işe koyulmuş ve önemli bir noktaya ulaşmışta. Böyle bir bilgi hazinesine elbette ki muhtacız. Yeni baskılar yapılırsa hem daha geniş bir boyuta erişir, hem de benim göremediğim hatalardan da arınmış olur. Bu ansiklopedi, unutulmayacak bir emeğin ürünüdür. Bu emeği için sayın Işık'ı kutlarını.
Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi/İhsan Işık/ Kendi yayını, Ankara 2001 /1094 §.;'
(İsteme Adresi: P.K. 397,06443, Yenişehir-Ankara).

İhsan Işık, geniş oylumlu Türkiye Yazarlar Ansiklopedisinde 3218 şair ve yazanınızı çeşitli yönleriyle, doğum ve ölüm tarihleri, yapıtları, öğrenimleri ile tanıtmaktadır, önsözünde belirtildiğine göre, 1990 yılında, uzun bir çalışma ürünü olarak Yazarlar Sözlüğü yayımlamıştır.
Yayınlandığı Kaynak : 2002-04-11
Yayınlandığı Dergi : Asar Dergisi
Sanal Dergi :
Makale Linki :