Hit (4116) M-1560

Camili Kuranı Keriym

Yazar Adı : İlim Dalı : Ulumul Kur'an
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-08-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Camili Kur’ânı Keriym

Maarif Kitaphanesinin mukaddemesi

Türk harflerinin kabülündenden sonra; kur’anı keriymin yeni harflerle basılmasını bir çok okuyucularımız bizden istiyorlardı. Okuyucularımızın bu isteklerini yerine getirmek ve kur’anı keriymi yanlışsız okutmak için kur’an elifbasındaki harflerin ve harekelerin Türk alfabesine intibak ettirilmesi lâzımdı.

Seneler geçtikçe kur’anı keriymi yeni yazılarla okumak isteği artıyordu. Bu sebeple; “Maarif kitaphanesi” bu çok zor işi üzerine almaya karar verdi.

Aklı eren bir çok âlimlerle görüştükten ve senelerce çalıştıktn sonra, kur’anı keriymdeki harflerle harekeler tesbit edildi. Ve bu harflerle harekeler, çelik kalıplarla dökülerek hazırlandı.

Her iş bitmişti. Fakat yapılacak daha mühim bir iş kalıyordu; o da: kur’anı keriymi yanlışsız okutmak işi idi.

Yine, aylarca istişareler yapıldıktan sonra Kur’anın doğru okunabilmesi işi de halledildi. Şimdi sıra secavend meselesine geliyordu.

Bundan 245 sene evvel vefat eden İslâm âleminin en meşhur kur’an hattatı (Hafız Osman merhum) un yazdığı kur’anı keriymdeki secavendlerin alınması muvafık görüldü. Ve bu secavendler de çelik kalıplarla dökülerek hazırlandı.

Artık her iş bitmiş, basma ve tashih işi kalmıştı.

1933 senesi, Kur’anı keriymin tab ve tashihi için tecrübeler yapıldıktan sonra tashih işi de halledildi.

Nihayet sıra; Kur’anı keriymin tabına geliyordu. 1934 senesi Kur’anı keriymin tabına başlanarak iki senelik mesaiden sonra bu tab işi de sonuna erdi.

Bu işe başlanılan günden, yâni harflerin tesbitinden bu güne kadar altı seneye yakın bir zaman geçmiştir. Yıllarca süren bu mesaiye katlanmaktan gayemiz yanlışsız ve kolayca okunabilir bir Kur’anı keriymin meydana gelmesine hizmet etmekti. Çok şükür buna muvaffakıiyet hasıl oldu.

İşte okuyucularımızın tilâvet edecekleri Kur’anı keriym, bu emeklerin mahsulüdür.
Üzerinde senelerce çalıştığımız bu hayırlı işte bir kusurumuz varsa, iyi niyetimize bağışlanmasını ulu Tanrının mağfiretinden dileriz.

1 Temmuz 1936
Maarif Kitaphanesi Müdürü
Naci Kasım

Bu Kur’anı Keriym, berkenar olarak basılmıştır. Satır başları (Kayış zade Hafız Osman merhum) un yazdığı Kur’anı Keriymin sahife başlarına muvafıktır.

Not: Bu kitabın kapağında hiçbir şey yazmamaktadır. Kitaba verilen isim ilk sayfayakonulmuştur. Yukarıdaki metinKitabın önsözüdür.

Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :