Hit (2584) KU-69

Dr. Emel Esin Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Şahıs Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-01-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Dr. Emel Esin Kütüphanesi

Değerli bir sanat tarihçisi ve bilim kadını olan Dr. Emel Esin tarafından 26 Şubat 1987 tarihinde ölümünden kısa bir süre önce " TEK-ESİN Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme vakfı" kurulmuştur. Vakıf tarafından "Dr. Emel Esin Kütüphanesi" adıyla bir kütüphane kurulmasını şart koşmuştur. Babası diplomat ve eski İçişleri Bakanı Ahmet Ferit Tek, annesi Fecr-i Ati dönemi yazar ve romancılarından Müfide Ferid Tek, eşi diplomat Seyfullah Esin ile kendi kitaplarından oluşan kütüphanedeki yazmaların tasnifi devam etmektedir.

Kütüphanedeki yazma eserler toplamı 916'dır. Bu eserlerin 558'i Arapça, 261'i Türkçe, 582i Farsça ve 85'i de muhteliftir

Kitap Adedi : 916
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Muhtar Tahsin Şahin Sk. No:31, Salacak-Üsküdar/İstanbul
Telefon : 0216 333 12 94
Faks :
Web :
E-Posta :