Hit (3444) KU-45

Başkent Üniversitesi Sanal Kütüphane

Kütüphane Türü : Digital/Sanat,Üniversite Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Türkiye / Ankara Uzm.Alanları : Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Dewey Sınıflandırma sistemi Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-01-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Başkent Üniversitesi Sanal Kütüphane

Kütüphane; üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci derecede görev yapan ve bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine sunan bir merkezdir.

Kütüphane 38 kullanıcılı bir bilgisayar ağına sahiptir. Bu ağ üzerinde BLISS UNIX Kütüphane Programı kullanılmaktadır. Kütüphanede mevcut bütün materyal (kitap, makale, CD-ROM, tez, video-audio kaset) kütüphane programına kayıtlıdır.

Kaynak tarama hizmetleri, tek bir anahtar kelime yardımıyla (yazar adı, kitap adı, konu, seri adı içinde geçen herhangi bir kelime olabilir) okuyucular tarafından terminallerde gerçekleştirilmektedir. Daha sonra okuyucu, açık raf sistemi kullanılarak, konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilir.

Okuyucuya kitap ödünç verme ve iade işlemleri de bilgisayar yardımı ile yapılmaktadır.

İadesi geciken kitaplar, bilgisayarlardan alınan çıktılarla takip edilebilmektedir.

Kütüphanelerarası işbirliği çerçevesinde ödünç kitap alma ve fotokopi hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Kütüphanedeki kitapların sınıflaması, tıp kitapları dışında, Library of Congress sınıflama sistemine göre yapılmaktadır. Tıp kitapları ise National Library of Medicine sınıflama sistemine göre sınıflandırılmaktadır. Tüm kitapların kataloglanmasında Anglo American Cataloging Rules II uygulanmaktadır.

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Bağlıca Kampusu Eskişehir Yolu, 20. Km. Etimesgut/Ankara
Telefon : 0312 234 1010 /1009
Faks : 0312 234 10 52
Web : http://lib.baskent.edu.tr/
E-Posta : kutuphane@baskent.edu.tr