Hit (2559) KU-123

Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Yazma,Matbu Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Uzm.Alanları : Felsefe
Kataloglama Türü : Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2014-09-26 Güncelleyen : /0000-00-00
Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi

İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde kurulan kütüphane.
Fetihten sonra İstanbul'da kurulan ilk kütüphanelerden biridir.
Eyüp Sultan Külliyesi'ne ait vakfiyede buradaki kitapların korunması İçin bir görevlinin tayin edilmesi istendiğine göre bu kütüphane de Süleymaniye Camii Kütüphanesi gibi içinde yer aldığı külliyenin tamamlanmasından bir süre sonra faaliyete geçebilmiştir. Ancak eldeki bazı kayıtlardan bu sürenin pek uzun olmadığı anlaşılmaktadır. Devrin veziriazamı Karamânî Mehmed Paşa'nın 884'te (1480) bu kütüphaneye kitap vakfetmesi de bu görüşü doğrulamaktadır. Külliyenin kurulmasından otuz yıl sonra hazırlanan 894-895 (1489-1490) yıllarına ait Eyüp vakfı muhasebe bilançosunda Fakih adlı bir şahsın camide hâfız-ı kütüb olup günlük 1 akçe ücret aldığı bildirilmektedir.
Eyüp Sultan Külliyesi vakfiyesinde kütüphanenin işleyişiyle ilgili şartlar bulunmadığı gibi kütüphaneye konulan kitapların adları ve sayısı da verilmediğinden koleksiyonun hacmi ve niteliği bilinmemektedir. Vakfiyede yer almamakla birlikte bir muhasebe kaydında caminin kadrosunda bir mücellidin de yer aldığı görülmektedir.
Eyüp Sultan Camii Kütüphanesinin tarihî gelişimi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bir arşiv kaydından, 1071'de (1661) kütüphanenin faaliyetini cami içinde sürdürmeye devam ettiği anlaşılmaktadır (a.g.e., a.y.).
Yapılan bağışlarla sayısı artarak 199a ulaşan (188 yazma, 1 basma) Eyüp Sultan Camii Kütüphanesi koleksiyonu 1924 tarihli Tevhîd-i Tedrisat Kanunu ile kütüphanelerin Maarif Vekâleti'ne devrinden sonra Eyüp'teki Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ne konulmuştur. 1957 yılında ise Hüsrev Paşa Kütüphanesi'ndeki kitaplarla birlikte Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiş olup halen burada korunmaktadır.

online purchase abortion pill abortion pills order abortion pill

Kitap Adedi : 188
Yazma Adedi : 1
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 13
Koleksiyon Adedi :
Adres :
Telefon :
Faks :
Web :
E-Posta :