Hit (2283) KU-111

Edirne Müzesi

Kütüphane Türü : Müze Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar : 1925
Ülke / Şehir : Türkiye / Edirne Uzm.Alanları :
Kataloglama Türü : Çalışma Saatleri :
Ekleyen : /2009-02-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Edirne Müzesi

Edirne'de ilk Müze, Atatürk'ün emriyle, 1925 yılında Selimiye Camii Dar-ül Kurr'a Medresesinde, Dr. Rıfat Osman, Arif Dağdeviren ve Necmi İğe tarafından kurulmuştur. Bu müzeye Arkeoloji Müzesi denilmekle birlikte, müzede değerli etnografik eserler ve mezar taşları da yer almaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 94 yıl başkentliğini yapan Edirne'de saray, halk sanatlarını etkilemiş ve etnografya açısından zenginlik kazandırmıştır. Bu yüzden ikinci bir müzeye gerek duyulmuştur. Etnografya adı altında ikinci bir bölüm yine Selimiye Camii avlusu içinde bulunan Dar-ül Tedris Medresesi'nde, Edirne'nin kurtuluşunun on üçüncü yılında ( 25 Kasım 1936 ) açılmıştır. Bu Müzeye Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü paraca katkıda bulunmuş, Ankara Etnografya Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden bazı değerli eserlerle takviye edilmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra Edirne Müzelerindeki eserlerin birçoğunun müzelere geri verilmesinden sonra elde kalanlar yalnızca Dar-ül Tedris Medresesi'nde sergilenmiştir. Bununla birlikte satın alma, bağış ve kazılardan gelen eserlerle Müzedeki eserlerin sayısı artmış ve Edirne'de ihtiyaç duyulan yeni bir müze binası 1966 yılında programa alınmıştır. Selimiye Camii civarında müze için temin edilen arsa üzerine, Y. Mimar İhsan Kıygı tarafından hazırlanan projeye göre yapılan müze binası, 13 Haziran 1971 yılında "Arkeoloji ve Etnografya Müzesi" adı ile açılmıştır. Dar-ül Tedris Medresesindeki Müzeye de "Türk İslam Eserleri Müzesi" ismi verilmiştir.

Kitap Adedi : 0
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Alipaşa Mah. Kadirpaşa Sokak No:7 Edirne
Telefon : 0284 225 11 20
Faks : 0284 225 57 48
Web : http://www.edirnemuzesi.gov.tr/anasayfa.html
E-Posta :