Hit (4347) K-998

Süllemül Vusül ila Tabakatil Fühül

Yazar Adı : Katip Çelebi (Mustafa b. Abdullah) İlim Dalı : Bibliyografya
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Süllemü’l-vusûl ilâ tabakati’l-fûhûl

Alfabetik sıraya göre hazırlanmış Arapça bir tabakat kitabı olup iki ana bölüme ayrılmıştır.

İlk bölümde kendi adları ile meşhur olmuş kişiler, ikinci bölümde nesep, künye ve lakaplarıyla bilinen şahıslar yer alır.

İlmî bir metodla tertib edilmiş biyografik büyük ve değerli bir eserdir.

Tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’nde Şehid Ali Paşa Nr. 1877 dedir.

...