Hit (5956) K-985

Cihannüma

Yazar Adı : Katip Çelebi (Mustafa b. Abdullah) İlim Dalı : Coğrafya
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-17 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-11-17

Cihannümâ

En eski coğrafya kitabımızdır.

Kâtib Çelebi, Cihannüma’yı iki kez yazmıştır.

İkinci Cihannüma, Dünya’nın yuvarlak olduğunu da kanıtlamaya çalışan fiziki coğrafya ağırlıklı bir giriş bölümüne sahip.

Ardından Japonya’dan başlayarak Asya ülkelerini tanıtır.

Bunların tarihleri, yönetim biçimleri, ekonomileri, inançları konusunda bilgiler verir.

Bu arada İslam Coğrafyacılarının bilgi yanlışlarını gösterir, bunların harita kullanmamaktan ileri geldiğini açıklar.

Astronomi ve Coğrafya bilgilerinin yanısıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan Cihannnüma’da kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine uzaklıkları, bölgelerde gerçekleştirilen üretim türleri, dönemin sanayi, halkların din ve dilleri hatta nüfusları erkek, kadın ve çocuk sayıları saptanmış olarak aktarılıyor.

Her iki biçimde de ek olarak birçok harita vardır.

Haritalarıyla ve İbrâhim Müteferrika'nın da eklemeleriylebirlikte Matbaa-ı Amire'de basılmıştır.

Daha sonra yazılacak coğrafya kitaplarımıza kaynak teşkil edebilecek bu eser, Avrupa dillerine çevrilmiştir.

<
...