Hit (3985) K-859

Mushafı Şerif (Hz. Osmana Nisbet Edilen)

Yazar Adı : Tayyar Altıkulaç İlim Dalı : Ulumul Kur'an
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-06-22 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-06-26

Mushafı Şerif (Hz. Osman'a Nisbet Edilen)

Hz.Osman'a nisbet edilen Topkapı sarayı Müzesi nüshası Kur'an-ı Kerim, Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanıp kısa bir süre önce IRCICA tarafından neşredilmişti.

Yine Hz. Osman'a nisbet edilen ve başka bir "mushaf" olarak bilinen Türk ve İslam Eserleri Müzesi nüshası da iki cilt halinde İSAM tarafından yayımlandı.

Tayyar Altıkulaç'a göre eski tarihli olarak bilinen, Hz. Osman'a nisbet edilen ve 1905'te Ruslar tarafından neşredilen Taşkent nüshası ile şarkiyatçılar tarafından yayımlanan Paris Biblotheque Nationale nüshası (hicri I. veya II. yüzyıla ait) Saint petersburg ve Londra nüshaları çok eksiktir. (Bu nüshaların biri yaklaşık Kur'an'ın üçte biri, diğeri dörtte biri kadardır.)

Buna karşılık dünyanın çeşitli kütüphane ve müzelerinde mevcut en eski mushaflar olarak bilinen Topkapı Sarayı Müzebi, Türk İslam Eserleri Müzesi ve kahire el-meşhedü'l-hüseyni nüshalarının her birinde sadece bir kaç varak eksik olması bakımından tam nüsha kabul edilebileceğini belirten Altıkulaç, yaklaşık yedi yıl süren uzun soluklu bir çalışma sonunda nüshaları asıllarıyla birlikte neşre hazırladı.

Hz. Osman'dan günümüze muhkem olarak aktarıldığı belirlenen bu nüshanın neşri, hem Kur'an-ı Kerim'in Hz.Osman'dan günümüze intikalinde bir aksama olmadığını göstermesi hem de müslüman-Türk bir araştırmacıya ait ilk Kur'an neşri olması açısından önemlidir.

Tayyar Altıkulaç, bu neşirde Topkapı sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve "Fehd Mushafı" nüshalarını imlaları açısından karşılaştırarak değerlendirmiştir.

<
...