Hit (4799) K-841

XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566)

Yazar Adı : Enver Çakar İlim Dalı : Şehirler
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-20 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-05-20

XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566)

Bu inceleme, Haleb Sancağının Osmanlı hakimiyeti altına girdiği 1516 yılı ile Kanuni’nin saltanatının sona erdiği 1566 yılı arasındaki dönemi kapsamaktadır. Haleb hakkında bilgi veren XVI. yüzyıl arşiv vesikalarının sayıca çok fazla olması, araştırmanın dönemini daraltmayı zorunlu kılmaktadır. Fakat, şehrin nüfusu ve iktisadi vaziyeti ile sancağın idari vaziyeti gibi mühim konularda, söz konusu bu sınırlamayı aşarak, elindeki belge ve bilgiler doğrultusunda, XVI. yüzyılın sonlarına kadar olan gelişmeleri de tespit etmeye çalışmıştır.

...