Hit (4613) K-803

Kitabul İşarat Vet Tenbihat

Yazar Adı : İbni Sina, Hüseyin b. Abdullah b. Sina el Belhi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-01-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitabu’l-İşarat ve't-Tenbihat (Belirtiler ve Uyarılar)

İmanın başlangıcından Tanrı'nın doğrudan ve kesintisiz müşahadesine varıncaya değin mutasavvıfın manevi yolculuğunu dile getirir.

<
...