Hit (5386) K-774

Muterekul Akran Fi İcazil Kuran

Yazar Adı : Suyuti - Abdurrahman b. Ebu Bekr b. Muhammed İlim Dalı : Ulumul Kur'an
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Mu'tereku'l-Akrân fî İ'câzi'l-Kur'ân

Kur'ân-ı Kerimin i'câzına dair bir eser olup 1988 de Beyrut'ta Dâru'l-Kütübi'l-Ilmiyye tarafından basılmıştır.

...