Hit (3506) K-746

Yusuf ve Züleyha Tercemei Tarihi Cenabi

Yazar Adı : Gubari Abdurrahman b. Abdurrahman İlim Dalı : Manzum
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-14 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-11-18

Yûsuf ve Züleyhâ Terceme-i Tarih-i Cenâbî

İkinci Selim Hana ithaf edilmiştir.

Mevlânâ Câmi'nin [Yûsuf ü Zelîha] hikâyesine dair yazdığı manzum esere naziredir.

Bir nüshası Veliyyüddin Efendi'de vardır.

<
...