Hit (3861) K-712

el Makamatül Hayaliyye

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Hikaye
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

el-Makâmâtü'l-Hayâliyye

Gençliğinde kaleme aldığı manzum bir hikâyedir (Kerbelâ 1273).

<
...