Hit (4365) K-702

Havaşi Şerhil Katr

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Kitap Tipi : Haşiye
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Havâşî Şerhi'l-Katr

İbn Hişâm'ın nahve dair Katrü'n-nedâ adlı eserinin şerhi üzerine ilk gençlik yıllarında yazmaya başladığı haşiye olup oğlu Nu'mân Hayreddin'in tamamladı­ğı kısımla birlikte Kudüs'te basılmıştır (1320).

...