Hit (6118) K-697

Mearicün Nübüvve Tercümesi

Yazar Adı : Altıparmak Mehmed Efendi İlim Dalı : Siyer
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

Meâricü'n-nübüvve Tercümesi (Altıparmak)

Molla Miskîn'in (ö. 907/1501) peygamberler tarihi ve Hz. Muhammed'in hayatı hakkında yazdığı Mearicü'n-nübüvve fî medârici'l-fütüvve adlı Farsça eserin tercümesi olup ilk defa 1257de İstanbul'da yayımlanmış, daha sonra da birçok baskıları yapılmıştır

(Bulak 1271, İstanbul 1290, 1306, 1327-1328).

Ayrıca A. Faruk Meyan tarafından sadeleştirile­rek neşredilmiştir (İstanbul 1976).

Eser müellifine nisbetle Altıparmak adıyla tanınmıştır.

Aynı eserin daha önce Koca Nişancı Celâlzâde Mustafa Bey (ö. 975/ 1567-68) tarafından Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedi ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî adıyla yapılan tercümesi de yanlışlıkla Altıparmak'a nisbet edilmek­tedir

(bk. Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 4289).

<
...