Hit (3576) K-686

Makaşıdüş şeriatil İslamiyye ve mekarimuha

Yazar Adı : Muhammed Allal el Fasi İlim Dalı : Hukuk
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-08 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-08

Makâşıdü'ş-şerî'ati'l-İslâmiyye ve mekârimuhâ

Hukuk Fakül­tesi'nde verdiği derslerin kitap haline getirilmiş şeklidir.

Eser Kazablanka'da (Dârülbeyzâ, ts.) neşredilmiştir.

...