Hit (4028) K-684

Muhtasara ithafül mehere bi etrafil aşere

Yazar Adı : Alkami, Şemsüddin Muhammed b. Abdirrahman b. Ali el Alkami İlim Dalı : Hadis
Kitap Dili : Kitap Tipi : Muhtasar
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-08 Güncelleyen : /0000-00-00

Muhtasara ithâfü'l-mehere bi-etrâfi'l-'aşere

İbn Hacer el-Askalâninin İthâfü'l-mehere adlı sekiz cilt­lik kitabının muhtasarıdır.

Eser Dârü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır (bk. Ziriklî, VI, 196).

...