Hit (5149) K-670

Takvimüt Tevarih

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi : Zeyl
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-11-17

Takvîmü't-tevârîh (Paris 1291)

Kâtib Çelebi'nin eserinin notlar ve zeyil ilâvesiyle neşridir.

...