Hit (4594) K-666

Kanipaşazade Ahmed Rifat Beye Yazılan Mektubun Sure­ti

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Tenkit
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07

Fransa'da Paris Şehrinde Müsâfereten Mukîm el-Hâc Ali Suâvi Efendi Tarafından Yine Paris'te Kânîpaşazâde Ahmed Rif'at Bey'e Yazılan Mektubun Sure­ti

Yeni Osmanlılar'dan Kânipaşazâde Ahmed Rifat Bey'in kendisi aleyhinde ağır ithamlarda bulunduğu Hakîkat-ı Hâl der Def'-i ihtiyâl (Paris 1286) adlı risalesine karşılık Ali Suâvi'nin bu ithamlara cevap mahiyetinde kale­me alıp taş basması olarak yayımladığı bir risaledir.

...