Hit (4385) K-662

Nasıreddin Chah d Iran

Yazar Adı : Ali Suavi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-07 Güncelleyen : /0000-00-00

Nasıred-din Chah d'Iran (Paris 1873)

Ali Suâvi bu risalesinde, zamanın İran hü­kümdarı Nasreddin Şah'ı ülkesinde ger­çekleştirdiği reformlar ile değerlendi­ren bir portresini yapmakta, şahın men­sup olduğu Kaçar hanedanına dair izah­tan başka, İran'ın o günkü durumu hak­kında bazı istatistikî bilgiler de vermek­tedir.

...